Den Vänstra Han­dens Väg

Den vänstra han­dens väg är en intres­sant men ofta miss­för­stådd mani­fes­ta­tion av modern ockult magi. I hög grad beror miss­för­stån­den och den vänstra han­dens vägs ibland något dåliga rykte på att denna eso­te­riska ström­ning ofta sam­man­kopp­las med så kal­lad modern satanism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>