Kab­bala & judisk mystik

Luna väl­kom­nar Sebastian Selvén som ska före­läsa om kab­bala! En intro­duk­tion till den kab­ba­lis­tiska tra­di­tio­nen i sitt judiska och histo­riska sam­man­hang, samt hur den rela­te­rar till dagens ockultism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>