SRC och den moderna Rosenkorstraditionen

Luna kom­mer att arran­gera ett före­drag med Tommy West­lund där han ämnar foku­sera på den levande tra­di­tion som prak­ti­se­ras idag inom Soda­li­tas Rosae + Cru­cis et Solis Alati. Detta kan anses vara del 2 i det histo­riska före­drag om Rosen­kreut­zi­a­nis­mens upp­hov och histo­ria som hölls för något år sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>