Hös­ten 2011

Hös­ten 2011 med Luna ser ut som följer:

25 Sep­tem­ber, kl 13
Före­dra­get inställt pga sjukdom.

30 Okto­ber, kl 13
Dei­fi­e­ring inom den indo-tibetanska tantran
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare

13 Novem­ber, kl 13
Order Reaux Croix: Mar­ti­nistor­dern ORC dess tre rikt­ningar.
Repre­sen­tant från nämnda ordenssällskap

27 Novem­ber, kl 13
Mörk­rets apost­lar: Ett före­drag om den tidiga sata­nis­men
Per Fax­n­eld, dok­to­rand vid Stock­holms universitet

Föl­jande före­drag kom­mer istäl­let hål­las under våren 2012:
Kons­ten att mata demo­ner: Chöd och den tibe­tanska demo­no­lo­gin
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>