Luna-pub HT14

Den 1 decem­ber är det Aleis­ter Crow­leys döds­dag och vi anord­nar med anled­ning av detta en pub­kväll för lunai­ter med vän­ner på Gästrike-Hälsinglands nation kl 18.00.

Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>