Luna-pub v. 2.0 VT14

Datum: 2014-04-23, Tid: 19:00.
Plats: Plats: Grand Hotell Hör­nan, Ban­gårds­ga­tan 1, 753 20 Uppsala
Eftersom den förra pub­kväl­len blev så lyc­kad, och för att ha en Luna-sammankomst också i april, väl­kom­nar vi alla med­lem­mar och all­mänt intres­se­rade till ännu en pubträff.
Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet. 

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>