Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/u/u7426412/lunauppsala.se/wp-content/mu-plugins/dalkeith.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Medlemskap | Luna Uppsala

Med­lem­skap

För­e­ningen Luna tilläm­par för när­va­rande ingen med­lems­av­gift. Alla före­drag är där­med gra­tis att gå på, men kon­tanta bidrag mot­ta­ges tack­samt. Peng­arna används till rese­kost­na­der för före­lä­sare samt sym­bo­liskt arvode, even­tu­ell lokal­hyra, hem­sida och affischering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner.