Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/u/u7426412/lunauppsala.se/wp-content/mu-plugins/dalkeith.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Om Luna | Luna Uppsala

Om Luna

Luna har sedan 2004 anord­nat ota­liga före­drag inom eso­te­rism, nyand­lig­het och mys­tika tra­di­tio­ner. Vi bju­der in före­lä­sare från både aka­de­miska instan­ser och andra rele­vanta sam­man­hang, både fors­kare och sak­kun­niga. Kår­leg krävs inte för medlemskap.

Utö­ver den kon­ti­nu­er­liga verk­sam­he­ten träf­fas med­lem­marna för att dis­ku­tera, anordna fes­ter och genom­föra andra soci­ala akti­vi­te­ter som ankny­ter till för­e­ning­ens intresseområden.

För­e­ningen är ide­ell, samt aka­de­misk, inte konfessionell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner.